Úvod infolinka 0903 232 273, Po-Pi 8:00 - 16:00

Obchodné podmienky

1. OBJEDNÁVANIE a OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri objednávaní budete požiadaný o poskytnutie Vašich platných identifikačných údajov. Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych, či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Každý zasielaný tovar je riadne poistený.

Spoločnosť MIMI Slovakia s.r.o., prevádzkovateľ obchodu www.lukasport.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane. Viac o ochrane osobných údajov

2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá ihneď, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. U niektorých objednávok (väčššie množstvo a pod.), Vás skontaktujeme, pre potvrdenie objednávky, telefonicky.

3. DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

a) Kuriérom DPD - Doručenie k Vám domov, do práce, alebo na inú Vami zvolenú adresu.
- Cena prepravy kuriérom pri štandardných zásielkach je 4,50 eur.
- Kuriérska služba DPD Vám zašle notifikáciu o doručení prostredníctvom SMS správy alebo e-mailom a kuriér Vás bude o doručení zásielky telefonicky informovať na Vami uvedenom telefónnom čísle.

b) Slovenskou poštou - balík na poštu - doručenie na Vašu poštu.
- Tento spôsob dopravy je možný len do maximálnej hmotnosti 10kg.
- Cena prepravy poštou pri štandardných zásielkach je 4,50 eur.
- Pošta Vás bude o uložení zásielky na pošte informovať prostredníctvom SMS správy.
(POZOR: žlté lístky už poštárka v schránke nenecháva, príde Vám len SMS správa a balík si na základe nej môžete na pošte vyzdvihnúť).

c) Osobný odber - tovar si môžete osobne prevziať v našich priestoroch Považská Teplá 602 (areál bývalého družstva) v čase Pondelok až Piatok od 8:00 do 16:00 hod.
- Cena prepravy pri osobnom odbere je 0,- eur.
- Osobný odber je možný len na základe predchádzajúceho telefonického alebo e- mailového potvrdenia, že tovar máme na sklade a je pripravený k odberu.
- Platba za tovar pri osobnom odbere je možná len v hotovosti (nie je možné platiť platobnou kartou).

d) Nadrozmerná doprava (ide o zásielky ako st.t.stoly, väčšie bránky, gymnastické lavičky, žinenky a pod.) – pri týchto položkách bude účtovaná väčšia cena prepravných nákladov. Pri každej takejto nadrozmernej položke je v popise uvedená výška dopravy (15€ resp. 25€), ktorá Vám bude účtovaná a presne túto prosím vyberte v poslednom kroku objednávky v časti DOPRAVA.

4. DODACIA LEHOTA

Dodanie objednaného tovaru bude zrealizované v čo najkratšom možnom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

Obvyklá doba dodania je:

a) 1 - 2 dni od objednania tovaru (platí pri tovare, ktorý je na sklade)
b) 7 - 10 dní od objednania tovaru (platí pri tovare, ktorý je na externom sklade)
c) viac ako 10 dní od objednania tovaru (pri špecifickom tovare) – o dlhšej dodacej dobe ako 10 dní bude predávajúci kupujúceho vopred informovať

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU

V súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z.. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote odporúčame:

 • Vyplňte Formulár na vrátenie tovaru, ktorý je priložený pri faktúre (alebo na stiahnutie tu) a dodaný spolu s tovarom, prípadne na inej listinnej podobe, kde uvediete potrebné fakturačné údaje, aby sme vedeli identifikovať od koho vrátený tovar prišiel a priložte ho k tovaru, ktorý chcete vrátiť.
 • Tovar, ktorý vraciate späť v súlade s uvedeným zákonom odporúčame vrátiť v nepoškodenom pôvodnom obale (pokiaľ je možné odporúčame otvárať obal čo najšetrnejšie), tovar bez známok použitia, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd., ktoré ste obdržali spolu s tovarom), schopný ďalšieho predaja.
 • Tovar zašlite na našu adresu MIMI Slovakia s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica slovenskou poštou alebo kuriérom ako obyčajnú zásielku, nie na dobierku!!! Zásielka zaslaná na dobierku, nebude zo strany predávajúceho prevzatá.
 • Kúpna cena za tovar Vám bude vrátená prevodom na Váš účet, ktorý uvediete vo Formulári na vrátenie tovaru, alebo v inej listinnej podobe, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. VÝMENA TOVARU

Predávajúci poskytuje kupujúcemu možnosť výmeny zakúpeného tovaru v e-shope za inú veľkosť, farbu, druh a pod., pokiaľ kupujúci o výmenu požiada z vlastnej iniciatívy.

Postup pri výmene tovaru:

 • Vyplňte priložený Formulár na vrátenie tovaru (prípadne inú listinnú podobu) a priložte ho k tovaru, ktorý chcete vrátiť a zároveň vymeniť (formulár na stiahnutie aj tu)
 • Tovar, ktorý vraciate späť na výmenu musí byť v pôvodnom obale, nesmie
 • niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd., ktoré ste obdržali spolu s tovarom).
 • Tovar zašlite na našu adresu MIMI Slovakia s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica slovenskou poštou alebo kuriérom ako obyčajnú/doporučenú zásielku, nie na dobierku!!! Zásielka zaslaná na dobierku, nebude zo strany predávajúceho prevzatá.
 • Náklady na prepravu tovaru na výmenu od kupujúceho k predávajúcemu nesie v tomto prípade v plnej výške kupujúci.
 • Predávajúci si účtuje za zaslanie vymeneného tovaru prepravné vo výške 3 eurá, s čím kupujúci pri výmene tovaru súhlasí.

7. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov.

Kupujúci je povinný:

a) Skontrolovať si tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať, príp. spísať škodový protokol priamo s prepravcom.

b) Uplatniť reklamáciu u predávajúceho neodkladne po zistení závady a o tejto ho bezodkladne informovať telefonicky na č. 042/4381012 alebo písomne na jetsport@nulljetsport.sk.

c) Doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, vrátane príslušenstva (pokiaľ si to vyžaduje povaha závady) a ak je to možné, aj vrátane originál obalu.

d) Spolu s reklamovaným tovarom predložiť predávajúcemu vyplnený Formulár na vrátenie tovaru (je súčasťou každej faktúry, prípadne použiť inú listinnú podobu, stiahnutie tu), kde kupujúci uvedie presnú špecifikáciu reklamácie a kópiu dokladu o kúpe (faktúru).

e) Reklamovaný tovar spolu s príslušnými dokladmi zaslať na adresu predávajúceho: MIMI Slovakia s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica slovenskou poštou alebo kuriérom ako obyčajnú/dopručenú zásielku, nie na dobierku!!! Zásielka zaslaná na dobierku, nebude zo strany predávajúceho prevzatá.

Predávajúci je povinný:

a) poskytnúť na všetok predávaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru

b) vybaviť reklamáciu predávajúceho v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie

c) v záručnej dobe bezplatne odstrániť všetky vady spôsobené výrobnou chybou alebo zlým materiálom

Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:

a) bežným opotrebením v dôsledku obvyklého užívania
b) mechanickým poškodením
c) dopravou
d) neodborným zásahom neoprávnenej osoby
e) nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením f) použitím výrobku v rozpore s návodom na použitie
g) neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v oprave.
Pokiaľ bude v rámci reklamácie zistená závada, ktorá do záruky nespadá, uhradí náklady na jej odstránenie kupujúci.

8. Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.

4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.

5. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.

7. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

8. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre odlišné vady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

10. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.

11. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

12. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9. Ochrana spotrebiteľa – orgán dozoru

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgán dozoru: ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave a jemu podriadené inšpektoráty SOI, ktorých sídla a územná pôsobnosť zostáva zachovaná a je zhodná so súčasným územno-správnym členením štátu a to:

 • Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
 • Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
 • Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
 • Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj 10. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@nullsoi.sk alebo adr@nullsoi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov- alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie Predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

11. Potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov

Internetový obchod www.lukasport je registrovaný v tomto systéme pod číslom 201308276.

Ceny tovaru v našom e-shope sú uvedené vrátane 20% DPH.

 

 

Košík
0.00 € Do košíka

TOP kategórie:

- žinenky a tatami
- lopty GALA, MIKASA, MOLTEN
- karimatky a žinenky
- bandáže
- tréningové pomôcky
- vybavenie tenisových dvorcov

Novinky
Cena: 99.00 €
bežná cena: 130.90 €
Cena: 193.00 €
bežná cena: 209.00 €
Cena: 24.20 €
bežná cena: 27.99 €
Cena: 8.20 €
bežná cena: 9.99 €
Cena: 669.00 €
bežná cena: 749.99 €
Cena: 38.99 €
bežná cena: 41.99 €
Cena: 2.70 €
Cena: 295.00 €
bežná cena: 319.99 €
Cena: 26.00 €
Cena: 12.50 €
bežná cena: 13.00 €
Cena: 19.00 €
Cena: 11.00 €
bežná cena: 12.50 €
Cena: 29.00 €
Košík
0.00 € Do košíka